မူလစာမ်က္ႏွာ

Monday, April 9, 2012

Wonder Girl ? Nobody but you.

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စတိုင္ေတြကို အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူတစ္ဦးက ဟီလာရီကလင္တန္လာတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စတုိင္က ကိုယ္ပိုင္ စတိုင္မဟုတ္ပဲ ေကာ္ပီ သာျဖစ္ေၾကာင္း.. ခုလို ေပးပို႔လာပါတယ္။ NLD ပါတီဝင္မ်ားအေနနဲ႔ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ မုဆိုးမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို MTV ေတြ သိပ္မျပဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။)


 myanmarexpress မွကူးယူေဖာ္ျပ။