မူလစာမ်က္ႏွာ

Thursday, June 21, 2012

အေမစုအတြက္ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕အခုေတာ့ အေမစု လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို လုပ္မယ္လို႔လည္း ကတိသစၥာေတြ ဆိုၿပီးၿပီ။ ဒီေတာ့ အေမစု အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုပဲ ေျပာေစလိုပါတယ္။ အေမစုနဲ႔ NLD က လက္ရွိအစိုးရဟာ စစ္တပ္က ႀကီးစိုး ထားတာပဲလို႔ ေျပာတာ ၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္။ အခုအေမစုရဲ႕ ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွာ ေျပာေနတဲ့ ပံုစံကလည္း အဲသည္လို ပံုစံပါပဲ။ အေမစုရဲ႕ ရန္သူေတာ္ေဟာင္းႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အခု အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရပိုင္း လူႀကီးေဟာင္းေတြက အေမစုကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ခြင့္ျပဳတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေတြ သြားခြင့္ျပဳေနတာ အေမစု အေျပာအဆို ဆင္ျခင္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ILO ေဆြေႏြးပြဲမွာ

Thursday, May 17, 2012

ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ထြက္ေတြ႔ရန္ ၿခံေရွ႕တြင္ ေလာ္စပီကာနဲ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေအာ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒၚစု ထြက္မေတြ႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့ဖူး


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လက္သံုးစကားကေတာ့ "ပြင့္လင္း ျမင္သာရမယ္" "ဘယ္သူနဲ႔မဆို ေတြ႔ဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိတယ္" လို႔ ဆိုေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကုလသမၼဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အား ထြက္ေတြ႔ရန္ ၿခံေရွ႕တြင္ ေလာ္စပီကာနဲ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေအာ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထြက္မေတြ႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

Wednesday, May 9, 2012

ဘူၾကီးလဲဒါၾကီးကဘူၾကီးလဲ??????

    ဒီအဘြားၾကီးကလဲ နန္႕တုန္းရြတုန္းဆပ္စလူးထတုန္းပါလားေနာ္...ပံုထဲမွာေတာင္လိုက္ရြေနေသးတယ္...ေသရင္ေတာင္ အေခါင္းထဲမွာရိကၡာမထည့္ေပးရဘဲနဲ႕        အလွကုန္ပစၥည္းေတြထည့္ေပးပါလို႕မွာသြားမယ္တဲ႕တူတယ္..