မူလစာမ်က္ႏွာ

Thursday, June 21, 2012

အေမစုအတြက္ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕အခုေတာ့ အေမစု လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို လုပ္မယ္လို႔လည္း ကတိသစၥာေတြ ဆိုၿပီးၿပီ။ ဒီေတာ့ အေမစု အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုပဲ ေျပာေစလိုပါတယ္။ အေမစုနဲ႔ NLD က လက္ရွိအစိုးရဟာ စစ္တပ္က ႀကီးစိုး ထားတာပဲလို႔ ေျပာတာ ၾကားခဲ့ဘူးပါတယ္။ အခုအေမစုရဲ႕ ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွာ ေျပာေနတဲ့ ပံုစံကလည္း အဲသည္လို ပံုစံပါပဲ။ အေမစုရဲ႕ ရန္သူေတာ္ေဟာင္းႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အခု အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရပိုင္း လူႀကီးေဟာင္းေတြက အေမစုကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ခြင့္ျပဳတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေတြ သြားခြင့္ျပဳေနတာ အေမစု အေျပာအဆို ဆင္ျခင္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ILO ေဆြေႏြးပြဲမွာ