မူလစာမ်က္ႏွာ

Thursday, May 17, 2012

ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ထြက္ေတြ႔ရန္ ၿခံေရွ႕တြင္ ေလာ္စပီကာနဲ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေအာ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒၚစု ထြက္မေတြ႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့ဖူး


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လက္သံုးစကားကေတာ့ "ပြင့္လင္း ျမင္သာရမယ္" "ဘယ္သူနဲ႔မဆို ေတြ႔ဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိတယ္" လို႔ ဆိုေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကုလသမၼဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အား ထြက္ေတြ႔ရန္ ၿခံေရွ႕တြင္ ေလာ္စပီကာနဲ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေအာ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထြက္မေတြ႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

Wednesday, May 9, 2012

ဘူၾကီးလဲဒါၾကီးကဘူၾကီးလဲ??????

    ဒီအဘြားၾကီးကလဲ နန္႕တုန္းရြတုန္းဆပ္စလူးထတုန္းပါလားေနာ္...ပံုထဲမွာေတာင္လိုက္ရြေနေသးတယ္...ေသရင္ေတာင္ အေခါင္းထဲမွာရိကၡာမထည့္ေပးရဘဲနဲ႕        အလွကုန္ပစၥည္းေတြထည့္ေပးပါလို႕မွာသြားမယ္တဲ႕တူတယ္..